Nowe produkty

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Realizacja zamówień

1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
2. Realizacja zamówień odbywa się w terminie 8 dni roboczych od dnia następnego od dokonania pełnej płatności przez Zamawiającego, zaś w przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji Płatności "za pobraniem", od dnia następnego od złożenia zamówienia.
3. W przypadku realizacji zamówienia w terminie innym niż wskazany w pkt. 1 i 2 powyżej, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie odmiennych warunków realizacji zamówienia uzgodnionych przez strony.
4. W każdym przypadku realizacja zamówienia nie może przekroczyć 30 dni liczonych od dnia dokonania płatności przez Zamawiającego, lub - w przypadku Płatności "za pobraniem", 30 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia.
5. W przypadku braku pełnej płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.